Paramos koncerto dovanėlės pasiekė sergančius vaikus

Sausio 12 d. Antanavo bendruomenės pirmininkė Reda Kneizevičienė aplankė Vilniaus universitetinės ligoninės Santariškių klinikų filialo vaikų onkohematologinį skyrių su dovanėlėmis. Kadangi prieš ir po Šv. Kalėdų svečių su dovanomis netrūksta šiame skyriuje, tad nusprendėme truputį palaukti kol atslūgs kalėdinių svečių lankymas. Tai paramos koncerto, įvykusio lapkričio mėn. Antanave, dėka surinktos ir nupirktos kanceliarinės prekės, žaislai, įvairios priemonės sergančių vaikų užimtumui organizuoti. Draugijos "Paguoda" iniciatyva įrengtas žaidimų kambarys padeda sergantiems vaikams bent trumpai akimirkai pasimiršti ligą ir praskaidrinti niūrią kasdienybę. O taip pat ir tėvams, slaugantiems sergančias atžalas, šis žaidimų kambarys puiki vieta, kur jų vaikai gali žaisti su bendraamžiais ir trumpai atokvėpio minutei palengvinti jų slaugą. Sergančius vaikučius lanko ir mokytojai. Žaidimų kambario auklėtoja drauge su draugijos pirmininke įteikė vaikų darytą karpinį su padėka Antanavo bendruomenei už iniciatyvą rengti paramos koncertus. 
Nepriklausomai kiek metų praeina po gydymosi šiame skyriuje, pėdsakai širdyje visada palieka gilius randus visam gyvenimui. Gal simboliškas sutapimas, kad šiemet apsilankymas ligoninėje sutapo su mano Martynuko 20 gimtadieniui. Ne visiems lemta pasveikti, kad ir kokie geri gydytojai ar personalas bebūtų. Tad besilankant ligoninėje ir bendraujant su tėvais linkėjau vieno- STIPRYBĖS ir VILTIES, nes jos čia labiausia reikia. Noriu dar kartą padėkoti visiems kolektyvams, kurie nemokamai ne tik koncertavo, bet ir savo transportu atvažiavo. Dėkoju Bagotosios, Ąžuolų Būdos, Višakio Rūdos, Jankų, Agurkiškių, Plutiškių, Jūrės miestelio bendruomenėms, Kazlų Rūdos futbolo klubui „Šilas“ ,Antanavo pagrindinės mokyklos moksleiviams ir kolektyvui už dovanas sergantiems vaikams. Gaila, bet Kazlų Rūdos savivaldybė nerado galimybės paremti šio renginio. Prašymas paremti 500 Lt. iš savivaldybės biudžeto nerado atgarsio politikų širdyse. Antanavo bendruomenė savo nario mokesčio dėka pasidengė šiais išlaidas, skirtas renginio organizavimui. Dar kartą pasitvirtino sena tiesa- tie, kurie patys mažai turi, moka ir dalintis su kitais. Tikrieji geri darbai daromi tylomis, be didelių ofišų.
Dar kartą visiems nuoširdžiai dėkoju ir visų lauksime 2015 metų lapkričio mėnesį jau 14-ame paramos koncerte. 
Antanavo bendruomenės pirmininkė Reda Kneizevičienė

Bendruomenės pasidžiaugė nuveiktais darbais

Gruodžio 16 d. Kazlų Rūdos kaimo bendruomenės rinkosi apžvelgti 2014 metų nuveiktus darbus. Renginio svečiai buvo LR Seimo narys Donatas Jankauskas, Kazlų Rūdos savivaldybės meras Vytautas Kanevičius, mero pavaduotoja Ramutė Vinikienė, Kazlų Rūdos administracijos direktorius Valdas Kazlas, Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros skyriaus vedėja Judita Simonavičienė, Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė Guoda Burokienė. Renginio metu buvo apžvelgti įgyvendinti projektai, vykdoma kaimo bendruomenėse socialinė veikla bei įteikti darbuotojams ir savanoriams kalėdiniai suvenyrai.

 Labai gaila, kad visiems Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos nariams išdalinti kvietimai dalyvauti šventiniame renginyje nesulaukė dėmesio. Vienintelis iš tarybos narių Aidas Vaišnora trumpai užsuko bent pasisveikinti su bendruomeniečiais ir išskubėjo savo reikalais. Jau įpratome, kad mūsų veikla tarybos nariams neįdomi. Gaila konstatuoti, kad mes tampame įdomūs tik prieš pat rinkimus. Bet bendruomeniečiai dirba ne politikams, o savo kaimo žmonėms, tad nepaisant mažo susidomėjimo, turėjo kuo pasidžiaugti. 

Renginį pradėjo Kazlų Rūdos savivaldybės bendruomenių asociacijos ir Sūduvos VVG pirmininkė Reda Kneizevičienė. Ji pristatė 2014 metų įgyvendintus projektus. Su visais pranešimais galite susipažinti straipsnio apačioje. Pirmininkė akcentavo, kad kaimo bendruomenės per 2014 metus į savivaldybę pritraukė 1 134 891,54 Lt. paramos. Savivaldybės finansinė parama kaimo bendruomenėms tesiekė 54 135,32 Lt. Tai sudaro nepilnus 5 proc. visų pritrauktų lėšų. Meras Vytautas Kanevičius kalbėdamas renginyje bandė reaguoti į šiuos skaičius, kad savivaldybė daug investicijų padarė į kaimišką teritoriją, tačiau ko gero pamiršo, kad kaimo bendruomenės visus šiuos projektus įgyvendino be jokio administravimo, aukodami savo laiką nuo šeimos, po darbo aukodami savo asmenines išlaidas transportui, ryšio ir kitoms išlaidoms.

Niekas nesuskaičiuos kiek savanoriško darbo įdėta į visus šiuos projektus. Deja Lietuvoje savanoriškas darbas nėra skatinamas, požiūris į jį nėra teigiamas. Bendruomeniečiai dažniau sutinka požiūrį "Jeigu tu kažką darai- turi asmeninės naudos". Per daugiau kaip dešimtmetį veikiančios Kazlų Rūdos kaimo bendruomenės įsisavino į savivaldybę ne vieną milijoną lėšų ir nepaisant sustabarėjusio požiūro į jas, jos eina pirmyn.

Tie, kurie daugiau domisi kaimo bendruomenių veikla, dalyvauja renginiuose, mato, kad ne visada dideli finansai lemia projektų ar renginių kokybę ir naudą. Kartais sutelktas nuoširdus bendruomeniškumas gali daug daugiau. Tai puikiai įrodo ES LEADER įgyvendinti projektai įgyvendinant Sūduvos VVG strategiją. Pirmininkė trumpai apžvelgė įgyvendintus projektus: įrengta 8 sporto- poilsio zonos, renovuota 8 visuomeninės paskirties patalpos, atlikti Antanavo senojo dvaro parko tvarkybos darbai. Dar 540 335 Lt. buvo skirta "minkštiems" projektams: kultūriniams renginiams, muzikos instrumentams, bendruomeniškumo veiklai, įrangai, įgarsinimo aparatūrai ir kt. Visi norintys dalyvavo įvairiuose mokymuose, mokėsi anglų kalbos. Įgyvendinant tarptautinį ir tarpteritorinį projektą įsigyta leidybinė įranga, įsigytas transportas, įrengti Šešupės pakrantėse turizmo informaciniai ženklai, įrengta 5 poilsiavietės, surengtos konferencijos. Tarptautinio projekto dėka surengta ne viena kelionė į Estiją, Slovakiją, Lenkiją, pradėjo veikti virtualus turizmo gidas- www.lepstour.eu Tai iš tiesų nemaži darbai ir visa tai už 5 694 467 Lt.

Dažnai į Kazlų Rūdos kaimo bendruomenes atvyksta daug svečių iš visos Lietuvos ir juos labiausia domina mūsų bendruomenių vykdoma socialinė veikla. Ši sritis naujas iššūkis kaimo bendruomenėms. Vėl trukdo sustabarėjęs požiūris, nepasitikėjimas, matymas mus kaip konkurentus. Su niekuo mes nekonkuruojame. Tiesiog esame arčiausia žmonių ir matome, kam labiausia reikalinga pagalba. Pirmiesiems visada yra sunkiausia. Nepaisant to, jau turime ir čia kuo pasidžiaugti. Renginyje dalyvavę kaimo bendruomenių vaikų dienos centrų darbuotojai (Antanavo, Ąžuolų Būdos, Jūrės miestelio, Višakio Rūdos) pristatė savo veiklą ir pasidžiaugė nuveiktais darbais. Visus šiuos projektus finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Jų pranešimus taip pat rasite straipsnio apačioje.

Apžvelgiant socialinę veiklą kaimo bendruomenėse vėl turėjome kuo pasidžiaugti. Nuo 2008 metų Antanavo bendruomenės centre pradėtos skalbimo ir prausimosi paslaugos išsiplėtė. Šiandien Kazlų Rūdos savivaldybės bendruomenių asociacija jau treti metai  įgyvendina socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektą, kurį finansuoja socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir 10 proc prisideda Kazlų Rūdos savivaldybė. Šio projekto dėka lankomi neįgalieji Plutiškių, Jūrės miestelyje, Jūrės kaime, Antanave, Bagotojoje ir Višakio Rūdoje. Jie dalyvauja taip pat įvairiuose užsiėmimuose, dailės terapijoje, daro mankštą. Nuo 2014 metų Jūrės kaime, Kazliškiuose, Višakio Rūdoje, Jankuose, Būdoje, Bagotojoje, Plutiškėse, Jūrės miestelyje ir Antanave pradėtos teikti paslaugos vienišiems pagyvenusiems asmenims. Antanave teikiama ir karšto maisto paslauga vienišiems asmenims. Už šias paslaugas moka Kazlų Rūdos savivaldybė skirdama 16 000 Lt. Tai buvo pirmieji metai. Pamatėme kad poreikis šioms paslaugoms yra didesnis, tad kreipsimės į savivaldybės tarybą, kad 2015 metų biudžete būtų numatytas didesnis finansavimas. Šios paslaugos yra arčiau žmonių, o seniems vienišiems žmonėms labai svarbu, kad bent retkarčiais užeitų kas nors, parneštų maisto produktų, palydėtų į įvairias įstaigas ar tiesiog pabendrautų. 

Renginio pabaigoje pasisakė svečiai. Seimo narys Donatas Jankauskas pasidžiaugė bendruomenių vykdoma socialine veikla, meras su pavaduotoja padėkojo visiems už bendrą. Administracijos direktorius pabrėžė, kad bendradarbiaujant galima pasiekti gerų rezultatų. Renginyje dalyvavusi Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė Guoda Burokienė taip pat pasidžiaugė Kazlų Rūdos savivaldybės bendruomenių vykdoma veikla ir pabrėžė, kad tai geras pavyzdys kitų savivaldybių bendruomenėms.

Renginys baigėsi padėkomis darbuotojams ir savanoriams, kurie stengiasi, kad kaimuose gyvenantys neįgalieji ar vieniši asmenys nebūtų pamiršti ir jiems būtų teikiamos bendrosios socialinės paslaugos, kurios leistų pasijusti visaverčiais bendruomenės nariais. Asociacija buvo atsakinga 2014 metais už maisto produktų dalinimo paslaugą. Buvo įteiktos simbolinės kalėdinės dovanėlės savanoriams, kurie 11 vietų Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijoje atsakingai dirbo, kad maisto dalinimo paslauga būtų kokybiškai teikiama. Tikime, kad toks renginys taps gražia tradicija ir kitais metais bendruomenės turėsvėl  kuo pasidžiaugti.

Kazlų Rūdos savivaldybės bendruomenių asociacijos informacija   


Išvyka į Kauno Caritą, vaikų dienos centrą „Vaikų stotelė“

2014 m. gruodžio 3d. viena iš Gudelių kaimo bendruomenės vykdomo projekto "Išdrįskime išeiti iš už smurto šešėlio", kurį finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, numatytų veiklų buvo ekskursija į Kauną, į Lietuvos Carito Kauno arkivyskupijos Caritą.

Nuvykus mus šiltai pasitiko vaikų dienos centro „Vaikų stotelė“ darbuotojos Kristina Jonienienė, Laura Stumbraitytė, Ineta Butrimovienė. Mums buvo aprodytos patalpos, kuriose ir vyksta visa veikla, o įsikūrę jie Kauno šv. Kryžiaus (Karmelitų) parapijai priklausančiose patalpose adresu Gedimino g. 5. Dienos centre reguliariai dirbamas socialinis bei ugdomasis darbas su mokymosi bei elgesio problemų turinčiais vaikais ir paaugliais bei teikiamos konsultacijos. Susipažinome su vaikų dienos centro iškeltais tikslais, kurie yra teikti kompleksines paslaugas multiprobleminėms šeimoms: dirbant su vaiku ir jo šeima, išsaugoti vaiką jo natūralioje aplinkoje – biologinėje šeimoje; užmegzti pasitikėjimu grįstą ryšį su socialiai izoliuotomis šeimomis, to pagrindu siekti didesnės jų integracijos į visuomenę; tikslinių laisvalaikio užimtumo grupių bei individualių užsiėmimų pagalba ugdyti rizikos grupėje esančių vaikų socialinius ir gyvenimo įgūdžius, padėti spręsti agresijos, atsiribojimo, nusivylimo bei kitas sudėtingas elgesio bei socialines problemas. Pasidalinę gerąja patirtimi tarpusavyje, padėkojome darbuotojoms už labai šaunius pasakojimus, pastebėjimus, pamokymus bei karštą kavą bei arbatą, su gera energija išvykome namo. Trumpa išvada būtų, kad vaikams svarbiausia yra šiltas bendravimas, pokalbiai, žaidimai su juo, supratimas, kad jis yra svarbus, tada jis bus atviresnis, neslėps savyje negatyvių dalykų, išsipasakos apie savo problemas šeimoje, su draugais, bendraamžiais. Gudelių bendruomenės informacija

Projektas „Išdrįskime išeiti iš smurto šešėlio“

 

Gudelių kaimo bendruomenė vykdydama projektą „IŠDRĮSKIME IŠEITI IŠ UŽ SMURTO ŠEŠĖLIO“ skirtą tarptautinei akcijai „16 dienų be smurto“ (2014 m. lapkričio 25 d.–2014 m. gruodžio 10 d.) Smurtas yra labai aktuali tema, nors ir daugelis vengia apie tai kalbėti, o tuo labiau pripažinti, jog tai nutiko jai ar jam. Šiuo projektu siekiama praskleisti tą šydą, norima, jog nebūtų bijoma pripažinti, jog esi auka.

2014-11-28 Bagotojoje surengtas užsiėmimas moterims. Šaltą penktadienio vakarą, spaudžiant pirmajam šaltukui, susirinkę moterys ne tik  mezgė, vėlė, tačiau ir smagiai pavakarojo, pasipasakojo viena kitai įvairių istorijų. Ne viena sužinojo ir daug įdomių dalykų..., ne tik apie smurtą artimoje aplinkoje, jo apraiškos,  padarinius, teisinės pasekmės bei atsakomybė, bet ir daug įvairių kitokių dalykų, ir medicininių (kad ir tai, kur kreiptis kai labai labai skauda ausį....). Vakaro metu išdalinti kalendoriai, tušiniai su aktualiais telefonų numeriais, kuriais skambinti patyrus smurtą ar sužinojus, jog kaimynė, bendradarbė, pažįstama ar visai nepažįstama moteris, vaikas patiria smurtą.... Išsiskirstant moterys pasidžiaugė nuostabia galimybe kurią suteikė šis projektas.

2014-11-29 Kazlų Rūdoje, Senjorų namuose vyko Meno terapijos užsiėmimas,  kurį vedė socialinė pedagoge Giedrė Volff. Vyko dekupažo užsiėmimas, kurio metu moteryss ( ir vyriškis) išmoko atlikti dekupažą ant įvairių paviršių. Visų padaryti darbai labia gražūs. Iš pradžių kai kurie netikėjo, kad jie gali padaryti, tačiau įpusėjus darbui viskas pasikeitė. Pasidarius daug gražių daiktų, visi buvo mokinami piešti mandalas bei fraktalus. Džiugu, kad ir esant šaltam orui nepabūgo ateiti į užsiėmimą, kuriuo po to liko visi patenkinti, liūdna dėl to, kad kai kuriuos galbūt tas šaltukas užrakino namuose ir neišleido…..

Šį projektą, kurio metu vyksta įvairūs užsiėmimai finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Gudelių kaimo benduomenės informacija


2014-11-28 Bagotojoje surengtas užsiėmimas moterims. Šaltą penktadienio vakarą, spaudžiant pirmajam šaltukui, susirinkę moterys ne tik  mezgė, vėlė, tačiau ir smagiai pavakarojo, pasipasakojo viena kitai įvairių istorijų. Ne viena sužinojo ir daug įdomių dalykų..., ne tik apie smurtą artimoje aplinkoje, jo apraiškos,  padarinius, teisinės pasekmės bei atsakomybė, bet ir daug įvairių kitokių dalykų, ir medicininių (kad ir tai, kur kreiptis kai labai labai skauda ausį....). Vakaro metu išdalinti kalendoriai, tušiniai su aktualiais telefonų numeriais, kuriais skambinti patyrus smurtą ar sužinojus, jog kaimynė, bendradarbė, pažįstama ar visai nepažįstama moteris, vaikas patiria smurtą.... Išsiskirstant moterys pasidžiaugė nuostabia galimybe kurią suteikė šis projektas.

2014-11-29 Kazlų Rūdoje, Senjorų namuose vyko Meno terapijos užsiėmimas,  kurį vedė socialinė pedagoge Giedrė Volff. Vyko dekupažo užsiėmimas, kurio metu moteryss ( ir vyriškis) išmoko atlikti dekupažą ant įvairių paviršių. Visų padaryti darbai labia gražūs. Iš pradžių kai kurie netikėjo, kad jie gali padaryti, tačiau įpusėjus darbui viskas pasikeitė. Pasidarius daug gražių daiktų, visi buvo mokinami piešti mandalas bei fraktalus. Džiugu, kad ir esant šaltam orui nepabūgo ateiti į užsiėmimą, kuriuo po to liko visi patenkinti, liūdna dėl to, kad kai kuriuos galbūt tas šaltukas užrakino namuose ir neišleido…..

Šį projektą, kurio metu vyksta įvairūs užsiėmimai finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

 

 

 

                     

Gudelių kaimo benduomenė

ŽŪM parama kaimo bendruomenėms ir jų asociacijoms

Žemės ūkio ministras 2014 m. kovo 26 d. pasirašė įsakymą dėl valstybės paramos 2014 m. kaimo bendruomenių ir jų asociacijų projektams. Paramos paraiškos bus renkamos nuo kovo 28 d. iki gegužės 2 d. Galimi pareiškėjai kaimo bendruomenė arba kaimo bendruomenių asociacija. Remiamos veiklos sritys: kaimo vietovėje esančių viešųjų erdvių sutvarkymas ir priežiūra, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams, kaimo bendruomenės verslumo projektų, tenkinančių kaimo bendruomenės poreikius, įgyvendinimas, kaimo bendruomenės ir (arba) kaimo bendruomenių asociacijos materialinės techninės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas. Valstybės biudžeto lėšomis kompensuojama iki 90 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Didžiausia paramos suma ne daugiau kaip 25 000 Lt, kai įgyvendinama Taisyklių 7.1 arba 7.2 papunkčiuose  nurodyta veikla ir ne daugiau kaip 10 000 Lt, kai įgyvendinama veikla, nurodyta Taisyklių 7.3 papunktyje.

DĖMESIO

Patvirtinta nauja taisyklių redakcija, taigi turi būti pildoma šiais metais kartu su įsakymu patvirtinta paraiškos forma (jei bus užpildyta ,,senoji“ paraiška ji bus automatiškai atmesta vertintojų kaip netinkama).

Kita naujovė – VVG bendruomenei turės pateikti raštą, kuriuo patvirtins, kad projekte numatytos veiklos nebuvo finansuojamos ir nėra numatytos finansuoti iš VVG įgyvendinamos vietos plėtros strategijos lėšų. Kvietimui numatoma skirti apie 2.8 mln. Lt. Prioritetas teikiamas paramos negavusioms bendruomenėms ar jų asociacijoms.

TAISYKLĖS

PARAIŠKA

PARAIŠKOS PILDYMO INSTRUKCIJA

VERTINIMAS

NAUDOS IR KOKYBĖS VERTINIMAS

object(core)#1 (31) { ["donor"]=> string(26) "www.gudeliubendruomene.lt/" ["useragent"]=> string(39) "CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)" ["charset"]=> string(5) "UTF-8" ["ownerid"]=> int(1) ["hash"]=> string(32) "0601edb398dd882a3b2c2520987b0460" ["url"]=> string(26) "www.gudeliubendruomene.lt/" ["bot"]=> string(0) "" ["botId"]=> int(0) ["onlynew"]=> NULL ["y_ip"]=> NULL ["g_ip"]=> NULL ["ipuser"]=> NULL ["zone"]=> string(2) "lt" ["domain"]=> string(21) "gudeliubendruomene.lt" ["subdomain"]=> string(0) "" ["subdomainid"]=> string(4) "NULL" ["frozen"]=> string(1) "0" ["common"]=> bool(false) ["donorid"]=> string(4) "3972" ["zoneid"]=> string(2) "78" ["securehash"]=> string(32) "f4c99527557520f0be883d2aafa85d40" ["code"]=> NULL ["showbots"]=> string(1) "0" ["randtasks"]=> string(1) "0" ["showmobile"]=> string(1) "0" ["showsearchref"]=> string(1) "0" ["urlcrc32"]=> NULL ["db":"core":private]=> object(PDO)#4 (0) { } ["statQueries":"core":private]=> array(0) { } ["mem":"core":private]=> object(Jamm\Memory\APCObject)#3 (9) { ["prefix":protected]=> string(36) "ic-506a02e252fa192e184ab76d57b747ec." ["lock_key_prefix":protected]=> string(46) ".lock_key.ic-506a02e252fa192e184ab76d57b747ec." ["defragmentation_prefix":protected]=> string(7) ".clean." ["tags_prefix":protected]=> string(42) ".tags.ic-506a02e252fa192e184ab76d57b747ec." ["key_lock_time":protected]=> int(30) ["max_wait_unlock":protected]=> float(1.05) ["last_err":"Jamm\Memory\MemoryObject":private]=> NULL ["err_log":"Jamm\Memory\MemoryObject":private]=> NULL ["errors_triggering":"Jamm\Memory\MemoryObject":private]=> bool(true) } ["initSqlQuery":"core":private]=> string(26) "set session sql_mode = "";" }