Gruodžio 16 d. Kazlų Rūdos kaimo bendruomenės rinkosi apžvelgti 2014 metų nuveiktus darbus. Renginio svečiai buvo LR Seimo narys Donatas Jankauskas, Kazlų Rūdos savivaldybės meras Vytautas Kanevičius, mero pavaduotoja Ramutė Vinikienė, Kazlų Rūdos administracijos direktorius Valdas Kazlas, Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros skyriaus vedėja Judita Simonavičienė, Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė Guoda Burokienė. Renginio metu buvo apžvelgti įgyvendinti projektai, vykdoma kaimo bendruomenėse socialinė veikla bei įteikti darbuotojams ir savanoriams kalėdiniai suvenyrai.

 Labai gaila, kad visiems Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos nariams išdalinti kvietimai dalyvauti šventiniame renginyje nesulaukė dėmesio. Vienintelis iš tarybos narių Aidas Vaišnora trumpai užsuko bent pasisveikinti su bendruomeniečiais ir išskubėjo savo reikalais. Jau įpratome, kad mūsų veikla tarybos nariams neįdomi. Gaila konstatuoti, kad mes tampame įdomūs tik prieš pat rinkimus. Bet bendruomeniečiai dirba ne politikams, o savo kaimo žmonėms, tad nepaisant mažo susidomėjimo, turėjo kuo pasidžiaugti. 

Renginį pradėjo Kazlų Rūdos savivaldybės bendruomenių asociacijos ir Sūduvos VVG pirmininkė Reda Kneizevičienė. Ji pristatė 2014 metų įgyvendintus projektus. Su visais pranešimais galite susipažinti straipsnio apačioje. Pirmininkė akcentavo, kad kaimo bendruomenės per 2014 metus į savivaldybę pritraukė 1 134 891,54 Lt. paramos. Savivaldybės finansinė parama kaimo bendruomenėms tesiekė 54 135,32 Lt. Tai sudaro nepilnus 5 proc. visų pritrauktų lėšų. Meras Vytautas Kanevičius kalbėdamas renginyje bandė reaguoti į šiuos skaičius, kad savivaldybė daug investicijų padarė į kaimišką teritoriją, tačiau ko gero pamiršo, kad kaimo bendruomenės visus šiuos projektus įgyvendino be jokio administravimo, aukodami savo laiką nuo šeimos, po darbo aukodami savo asmenines išlaidas transportui, ryšio ir kitoms išlaidoms.

Niekas nesuskaičiuos kiek savanoriško darbo įdėta į visus šiuos projektus. Deja Lietuvoje savanoriškas darbas nėra skatinamas, požiūris į jį nėra teigiamas. Bendruomeniečiai dažniau sutinka požiūrį "Jeigu tu kažką darai- turi asmeninės naudos". Per daugiau kaip dešimtmetį veikiančios Kazlų Rūdos kaimo bendruomenės įsisavino į savivaldybę ne vieną milijoną lėšų ir nepaisant sustabarėjusio požiūro į jas, jos eina pirmyn.

Tie, kurie daugiau domisi kaimo bendruomenių veikla, dalyvauja renginiuose, mato, kad ne visada dideli finansai lemia projektų ar renginių kokybę ir naudą. Kartais sutelktas nuoširdus bendruomeniškumas gali daug daugiau. Tai puikiai įrodo ES LEADER įgyvendinti projektai įgyvendinant Sūduvos VVG strategiją. Pirmininkė trumpai apžvelgė įgyvendintus projektus: įrengta 8 sporto- poilsio zonos, renovuota 8 visuomeninės paskirties patalpos, atlikti Antanavo senojo dvaro parko tvarkybos darbai. Dar 540 335 Lt. buvo skirta "minkštiems" projektams: kultūriniams renginiams, muzikos instrumentams, bendruomeniškumo veiklai, įrangai, įgarsinimo aparatūrai ir kt. Visi norintys dalyvavo įvairiuose mokymuose, mokėsi anglų kalbos. Įgyvendinant tarptautinį ir tarpteritorinį projektą įsigyta leidybinė įranga, įsigytas transportas, įrengti Šešupės pakrantėse turizmo informaciniai ženklai, įrengta 5 poilsiavietės, surengtos konferencijos. Tarptautinio projekto dėka surengta ne viena kelionė į Estiją, Slovakiją, Lenkiją, pradėjo veikti virtualus turizmo gidas- www.lepstour.eu Tai iš tiesų nemaži darbai ir visa tai už 5 694 467 Lt.

Dažnai į Kazlų Rūdos kaimo bendruomenes atvyksta daug svečių iš visos Lietuvos ir juos labiausia domina mūsų bendruomenių vykdoma socialinė veikla. Ši sritis naujas iššūkis kaimo bendruomenėms. Vėl trukdo sustabarėjęs požiūris, nepasitikėjimas, matymas mus kaip konkurentus. Su niekuo mes nekonkuruojame. Tiesiog esame arčiausia žmonių ir matome, kam labiausia reikalinga pagalba. Pirmiesiems visada yra sunkiausia. Nepaisant to, jau turime ir čia kuo pasidžiaugti. Renginyje dalyvavę kaimo bendruomenių vaikų dienos centrų darbuotojai (Antanavo, Ąžuolų Būdos, Jūrės miestelio, Višakio Rūdos) pristatė savo veiklą ir pasidžiaugė nuveiktais darbais. Visus šiuos projektus finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Jų pranešimus taip pat rasite straipsnio apačioje.

Apžvelgiant socialinę veiklą kaimo bendruomenėse vėl turėjome kuo pasidžiaugti. Nuo 2008 metų Antanavo bendruomenės centre pradėtos skalbimo ir prausimosi paslaugos išsiplėtė. Šiandien Kazlų Rūdos savivaldybės bendruomenių asociacija jau treti metai  įgyvendina socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektą, kurį finansuoja socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir 10 proc prisideda Kazlų Rūdos savivaldybė. Šio projekto dėka lankomi neįgalieji Plutiškių, Jūrės miestelyje, Jūrės kaime, Antanave, Bagotojoje ir Višakio Rūdoje. Jie dalyvauja taip pat įvairiuose užsiėmimuose, dailės terapijoje, daro mankštą. Nuo 2014 metų Jūrės kaime, Kazliškiuose, Višakio Rūdoje, Jankuose, Būdoje, Bagotojoje, Plutiškėse, Jūrės miestelyje ir Antanave pradėtos teikti paslaugos vienišiems pagyvenusiems asmenims. Antanave teikiama ir karšto maisto paslauga vienišiems asmenims. Už šias paslaugas moka Kazlų Rūdos savivaldybė skirdama 16 000 Lt. Tai buvo pirmieji metai. Pamatėme kad poreikis šioms paslaugoms yra didesnis, tad kreipsimės į savivaldybės tarybą, kad 2015 metų biudžete būtų numatytas didesnis finansavimas. Šios paslaugos yra arčiau žmonių, o seniems vienišiems žmonėms labai svarbu, kad bent retkarčiais užeitų kas nors, parneštų maisto produktų, palydėtų į įvairias įstaigas ar tiesiog pabendrautų. 

Renginio pabaigoje pasisakė svečiai. Seimo narys Donatas Jankauskas pasidžiaugė bendruomenių vykdoma socialine veikla, meras su pavaduotoja padėkojo visiems už bendrą. Administracijos direktorius pabrėžė, kad bendradarbiaujant galima pasiekti gerų rezultatų. Renginyje dalyvavusi Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė Guoda Burokienė taip pat pasidžiaugė Kazlų Rūdos savivaldybės bendruomenių vykdoma veikla ir pabrėžė, kad tai geras pavyzdys kitų savivaldybių bendruomenėms.

Renginys baigėsi padėkomis darbuotojams ir savanoriams, kurie stengiasi, kad kaimuose gyvenantys neįgalieji ar vieniši asmenys nebūtų pamiršti ir jiems būtų teikiamos bendrosios socialinės paslaugos, kurios leistų pasijusti visaverčiais bendruomenės nariais. Asociacija buvo atsakinga 2014 metais už maisto produktų dalinimo paslaugą. Buvo įteiktos simbolinės kalėdinės dovanėlės savanoriams, kurie 11 vietų Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijoje atsakingai dirbo, kad maisto dalinimo paslauga būtų kokybiškai teikiama. Tikime, kad toks renginys taps gražia tradicija ir kitais metais bendruomenės turėsvėl  kuo pasidžiaugti.

Kazlų Rūdos savivaldybės bendruomenių asociacijos informacija