Gudelių kaimo bendruomenė

Gudelių kaimo bendruomenė

Gudelių kaimo bendruomenė

Sveikatos apsaugos ministerijos parama NVO projektams sveikatos stiprinimo veikloms

Kvietimas teikti paraiškas pagal Nevyriausybinių organizacijų, dalyvaujančių sveikatos stiprinimo veikloje, skatinimo programą 2014 m. Pareiškėjai pateikia ministerijai projektų paraiškas iki 2014 m. kovo 17 dienos. Projektai įgyvendinami nuo sutarties pasirašymo tarp ministerijos ir pareiškėjo datos iki 2014 m. gruodžio 1 dienos. Ministerijos skiriama suma vieno projekto finansavimui negali viršyti 10 000 litų. 

Rėmėjai

Rėmėjai