Žemės ūkio ministras 2014 m. kovo 26 d. pasirašė įsakymą dėl valstybės paramos 2014 m. kaimo bendruomenių ir jų asociacijų projektams. Paramos paraiškos bus renkamos nuo kovo 28 d. iki gegužės 2 d. Galimi pareiškėjai kaimo bendruomenė arba kaimo bendruomenių asociacija. Remiamos veiklos sritys: kaimo vietovėje esančių viešųjų erdvių sutvarkymas ir priežiūra, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams, kaimo bendruomenės verslumo projektų, tenkinančių kaimo bendruomenės poreikius, įgyvendinimas, kaimo bendruomenės ir (arba) kaimo bendruomenių asociacijos materialinės techninės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas. Valstybės biudžeto lėšomis kompensuojama iki 90 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Didžiausia paramos suma ne daugiau kaip 25 000 Lt, kai įgyvendinama Taisyklių 7.1 arba 7.2 papunkčiuose  nurodyta veikla ir ne daugiau kaip 10 000 Lt, kai įgyvendinama veikla, nurodyta Taisyklių 7.3 papunktyje.

DĖMESIO

Patvirtinta nauja taisyklių redakcija, taigi turi būti pildoma šiais metais kartu su įsakymu patvirtinta paraiškos forma (jei bus užpildyta ,,senoji“ paraiška ji bus automatiškai atmesta vertintojų kaip netinkama).

Kita naujovė – VVG bendruomenei turės pateikti raštą, kuriuo patvirtins, kad projekte numatytos veiklos nebuvo finansuojamos ir nėra numatytos finansuoti iš VVG įgyvendinamos vietos plėtros strategijos lėšų. Kvietimui numatoma skirti apie 2.8 mln. Lt. Prioritetas teikiamas paramos negavusioms bendruomenėms ar jų asociacijoms.

TAISYKLĖS

PARAIŠKA

PARAIŠKOS PILDYMO INSTRUKCIJA

VERTINIMAS

NAUDOS IR KOKYBĖS VERTINIMAS